Kozłówka – Otwarcie Galerii Sztuki Socrealizmu

Galeria Sztuki Socrealizmu w Ośrodku Kultury w Kozłówce

W dniu 6 marca 2021 roku w Ośrodku Kultury w Kozłówce odbyło się uroczyste otwarcie Galerii Sztuki Socrealizmu. To jedno z pierwszych miejsc w Polsce, w którym zgromadzono prace artystów związanych z tym kierunkiem sztuki. Otwarcie poprzedziła konferencja prasowa, w której wzięło udział wielu znamienitych gości.

Idea socrealizmu

Socrealizm jest nurtem sztuki powstałym w Europie w latach 30. XX wieku. Charakteryzuje go wyraźny realizm, nawiązujący do fascynacji masowymi dziełami sztuki. W pracach socrealistów często przedstawiane są tematy związane z ludzkim losem w realiach historycznych i społecznych. Jednakże, przesłanie prac tego kierunku sztuki stanowią w przeważającej mierze pozytywne i optymistyczne akcenty, które zamiast zastanawiać się nad przemijaniem, stawiają na optymizm przede wszystkim w perspektywie przyszłości.

Samorządowe wsparcie projektu

Samorząd Gminy Kozłówka od samego początku wspierał pomysł otwarcia Galerii Sztuki Socrealizmu. Burmistrz Gminy Kozłówka, pan Jan Kowalski, w swoim wystąpieniu podkreślił, że inicjatywa ta jest ważna zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla turystów odwiedzających ich teren. Powołanie Galerii jest potwierdzeniem, że kultura jest jednym z ważniejszych elementów życia społeczności lokalnych.

Wystawa czasowa

Galeria Sztuki Socrealizmu może pochwalić się ciekawą ofertą dla zwiedzających. Organizowane są tu wystawy czasowe, w których można zobaczyć prace wybitnych artystów, a także młodych twórców, prezentujących swoje interpretacje socrealizmu. W programie wystaw znajdują się również spotkania z artystami, warsztaty, prelekcje i koncerty.

Otwarcie Galerii

6 marca o godzinie 17.00 w Ośrodku Kultury w Kozłówce odbyło się uroczyste otwarcie Galerii Sztuki Socrealizmu. Wszystkich zainteresowanych zgromadziła Pani Dyrektor Ośrodka Kultury, pani Anna Nowak, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że galeria ta jest idealnym miejscem na zapoznanie się z twórczością artystów związanych z nurtem socrealizmu, która do tej pory nie była tak szeroko prezentowana.

Goście otwarcia

Otwarcie Galerii Sztuki Socrealizmu w Kozłówce wzbudziło wielkie zainteresowanie, co udowodniła liczna obecność gości. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: zastępca burmistrza Gminy Kozłówka, pan Jacek Nowak, prezes Stowarzyszenia Artystów Plastyków, pan Roman Kowalski, wybitny artysta, pan Jan Nowak, przedstawiciele lokalnych mediów oraz mieszkańcy gminy.

Konferencja prasowa

Tuż przed uroczystym otwarciem Galerii Sztuki Socrealizmu odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której wystąpili: burmistrz Gminy Kozłówka, pani Dyrektor Ośrodka Kultury w Kozłówce, pan Jan Nowak oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Artystów Plastyków, pan Roman Kowalski. Poruszyli oni tematy związane z założeniami Galerii Sztuki Socrealizmu oraz wyjaśnili, jakie cele przyświecają jej powstaniu.

Pierwsza wystawa czasowa

Na pierwszą wystawę czasową w Galerii Sztuki Socrealizmu składały się prace artysty, pana Jana Nowaka. Wystawa pt. „Uliczne Przemiany” pokazała, jak często obserwowane na ulicy elementy, takie jak grafitti czy mural, świetnie wpisują się w koncepcję socrealizmu. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy i turystów.

Następne wystawy

Galeria Sztuki Socrealizmu w Ośrodku Kultury w Kozłówce planuje szereg atrakcji dla swoich gości. W najbliższym czasie odbędzie się wystawa prac młodych artystów – absolwentów szkół artystycznych z całej Polski, a także warsztaty i spotkania z artystami oraz koncerty. Dodatkowo, planowane jest również zorganizowanie cyklu prelekcji poświęconych socrealizmowi oraz zabaw tematycznych dla młodszych zwiedzających.

Konkurs dla młodych artystów

Organizatorzy Galerii Sztuki Socrealizmu w Ośrodku Kultury w Kozłówce ogłosili również konkurs dla młodych artystów. W konkursie można wziąć udział, prezentując prace inspirowane socrealizmem. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, a zgłoszone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii.

Podsumowanie

Uroczyste otwarcie Galerii Sztuki Socrealizmu w Ośrodku Kultury w Kozłówce, było ważnym wydarzeniem dla mieszkańców gminy i turystów odwiedzających ich teren. To pierwsze tego typu miejsce, w którym można zobaczyć prace artystów będących wyznacznikami nurtu socrealizmu. Galeria zapewnia zwiedzającym dużo możliwości, m.in.: możliwość uczestniczenia w wystawach czasowych, spotkaniach z artystami, koncertach i warsztatach. Planowane są tu również cykle prelekcji dotyczących socrealizmu oraz konkurs dla młodych artystów.